BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

SmartPlan

BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

Building Information Modeling; (Yapı Bilgi Modellemesi) ulusal ve uluslararası alanda sektörde verimlilik ve sürdürülebilirliğin olumlu yönde değişmesini sağlayan BIM teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak eski yöntemlere göre projelendirme süreçlerinizi; daha kısa sürede, hata oranı daha düşük, disiplinler arası entegrasyonu daha yüksek şekilde başarıyla yönetebilirsiniz. Müşterilerinize üst düzey mimarlık ve mühendislik hizmeti verebilirsiniz.

BIM Süreçleri

Kavramsal tasarımdan görselleştirmeye, imalat ve inşaat analizine kadar tüm proje yaşam döngüsü boyunca verimlilik ve doğruluk elde etmek için Revit®’i kullanın.

  • Doğru ve hassas bir şekilde 3B modellemeye başlayın.
  • Modeliniz geliştikçe kat planlarını, yükseltileri ve kesitleri otomatik olarak güncelleyin.
  • Revit, otomasyon sayesinde rutin işleri ve tekrar eden görevleri halletsin, siz de daha yüksek değer sunan işlere odaklanın.

Bu aşamada BIM araçları kullanılarak optimum koşullar sağlanır. Tüm inşaa süreci planlanır, çıkabilecek sorunlar önceden düşünülerek önlenir, hatasız, hızlı ve verimli bir süreçle inşaat tamamlanır. Bütçe ve zamandan tasarruf sağlanır. İş programı dahilinde simülasyonlar hazırlanarak proje takibi yapılır.

5D, maliyetin detaylı bir şekilde hesaplandığı aşamadır. 3D ve 4D aşamalarından gelen BIM verileri kullanılarak mimarlık-mühendislik, malzeme, işçi ve inşaat aşamasındaki tüm maliyetler detaylı şekilde listelenir. Hızlı ve kesin maliyet kolaylıkla hesaplanır.

BIM araçları, tamamlanmış projelerin işletilmesinde, enerji veriminin arttılmasında ve bakımında kullanılır. Daha uzak gelecekte ise güçlendirme, restorasyon ve yıkım aşamalarında da BIM araçlarına başvurulur. Bu sayede giderler ve gelirler daha verimli bir şekilde dengelenerek bütçeden tasarruf ve kâr marjının arttırılmasını sağlanır.

Autodesk InfraWorks doğru tasarım kararları vermek için bilgiler oluşturmak, görüntülemek, analiz etmek, paylaşmak ve yönetmek amacıyla verileri birleştiren ve bağlayan bir ön tasarım yazılımıdır.

ReCap™ Pro, fotoğraflar ve nokta bulutu taramaları üzerinden 3B modeller oluşturulmasına yardımcı olan, bir tarama yazılımıdır. Arazi veya yapıları tarayarak BIM süreçlerini devam edebilirsiniz.

Civil 3D, nesneler arası akıllı ilişkiler yaratan, tasarımda herhangi bir değişiklik olduğu anda nesneleri dinamik olarak güncelleyen, güçlü işlevler içeren arazi ve inşaat mühendisliği tasarım yazılımıdır.

Dynamo; tasarım ve BIM süreçlerinin hesaplamalı bir şekilde geliştirilmesi adına oluşturulmuş; Revit üzerinde çalışan açık kaynaklı bir görsel programlama ara yüzüdür.

Eğitim Talep Formu

Eğitim talebi veya içeriği hakkında bilgi almak için yandaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda size dönüş sağlanacaktır.